Teşvik Danışmanlığı

 
 

İstihdam maliyetlerinin azaltılması, gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının artırılması, mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi, özürlülerin istihdam edilebilirliğinin sağlanması, ekonomik krize bağlı işten çıkarmaların önüne geçilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi, sigorta primi teşvik ve destekleri ile ilgili çok sayıda yasal düzenleme yapılmıştır.

 

Bu teşvik ve desteklere bakıldığında; bir kısmının geçici veya devamlı olduğu, bir kısmının bölgesel veya Türkiye genelinde uygulandığı, bir kısmının ilave istihdam, belli yaş ve nitelikte işçi çalıştırma şartına bağlanmışken, bir kısmının prim belgesinin yasal sürede verilme ve prim borcunun yasal sürede ödenme şartına bağlandığı, bazı durumlarda sadece bir teşvikten yararlanılabilirken, bazı durumlarda aynı anda, aynı işçi için birden fazla prim teşvikinden yararlanılabildiği, teşviklerin bir kısmı sosyal güvenlik mevzuatında düzenlenmişken, bir kısmının da farklı mevzuatlar içerisinde düzenlendiği görülmektedir. Bu durum, hem mevzuatın izlenmesini güçleştirmekte, hem de yapılacak tercihleri güçleştirmektedir.

 

Tüm bu teşviklerin işyerinize uygulanabilirliği ve uygulamalara ilişkin alt yapının kurulması konusunda uzman kadromuz ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz.