Alt İşveren Danışmanlığı

 

İşletmelerde iş bölümü ve uzmanlaşmanın gerekliliği beraberinde alt işverenlik uygulamalarını da getirmiştir.  Alt işverenlik uygulamalarının iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uyumlu olması ve buna göre sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir.

 

Alt işverenlik uygulamaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği, teşvik uygulamaları, ücret ve prim borçlarından müteselsil sorumluluk gibi sosyal güvenlik ve iş mevzuatı açısından işverenlerin karşılaştıkları sorunlar konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.