Şirket Ortaklarının SGK Kapsamında İncelenmesi

 
 

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kaldırılmış olmakla birlikte daha  önce bu Kurumlar tarafından sosyal güvenlikleri sağlanan kişilerin sigortalılık statüsü ve emeklilik şartları ile ilgili mevcut olan ayırım 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun’da ana madde ve geçici maddelerde yapılan düzenlemelerle büyük ölçüde korunmuştur.

 

Ayrıca, aynı anda birden fazla sigortalılık statüsüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olan kişilerin hangi sigortalılık halinin geçerli olacağı, Bağ-Kur’lu olan kişilerin bu   sigortalılıklarını   sona   erdirmeden   SSK’lı   olarak   da   prim   ödeyip ödeyemeyecekleri ve benzeri  hususlarda  yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Şirket ortak ve yöneticilerinin doğru sigortalılık statüsünde olup olmadıkları ve ileride herhangi bir problem yaşamamaları için nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konularında profesyonel destek sağlamaktayız.