Asgari İşçilik ve Uzlaşma Danışmanlığı

 
 

Asgari işçilik uygulaması, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıtdışı istihdamla mücadelede başvurduğu yöntemlerden birisidir. SGK tarafından yapılan asgari işçilik inceleme ve araştırmalarında işveren tarafından fiilen bildirilen ile SGK tarafından tespit edilen işçilik tutarı arasında fark bulunması halinde, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan primin işverenden tahsilinden sonra ihale konusu işlerde teminat iadesine, bina inşaatlarında da yapı kullanma izin belgesi alınmasına esas “ilişiksizlik yazısı” verilmektedir.

 

İnşaat konusu işlerde ve diğer işyerlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerince yapılan asgari işçilik araştırmalarında ve denetim elemanlarınca yapılan asgari işçilik incelemelerinde işverenlerimize işyeri tescili, alt işveren ilişkileri, ilişiksizlik belgesi, asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, işçilik oranlarına itiraz ve yargı yoluna başvurma, işyeri kayıtlarının incelenmeye hazırlanması ve uzlaşma konularında teknik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.