İnceleme ve Denetim Danışmanlığı

 
 

Önümüzdeki süreçte iş ve sosyal güvenlik mevzuatı denetimleri, önceki yıllardan çok farklı olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda denetim elemanlarının görev tanımlarında çok büyük değişiklikler yapılmıştır. Denetimlerin % 85’ini, belirli sektörlere yönelik, planlı ve programlı denetimler oluşturuyor.

 

Sosyal Güvenlik Kurumun’da reformla birlikte denetimin yapısı oldukça farklılaşmıştır. Dış denetimin önemli bir bölümü sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılırken Sosyal Güvenlik Müfettişleri asgari işçilik uygulaması ile sektör incelemelerine ağırlık vermiştir.

 

Bu çerçevede işyerlerinizde İş Müfettişi, Sosyal Güvenlik Müfettişi ve Sosyal Güvenlik Denetmeni tarafından yapılacak inceleme ve teftişlerde, işyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması ve devam eden süreçte raporlardaki önerilerin yerine getirilmesi aşamalarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.