İş ve sosyal güvenlik mevzuatında işverenlere yönelik çok sayıda yükümlülük ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ya da geç getirilmesi durumunda da idari para cezası, gecikme zammı, gecikme cezası, teşviklerden yararlanamama, fazla prim ödeme, prim borçlarından sorumluluk, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan ödemelerden sorumlu tutulma gibi ağır yaptırımlar ön görülmüştür.

 

Bu anlamda, işyerinizin iş ve sosyal güvenlik risk değerlemesini yaptırdığınızda, henüz resmi bir yaptırıma maruz kalmadan iş ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden aykırılık ve eksikliklerinizi tespit edebilir ve bu konudaki risklerinizi ve parasal kayıplarınızı en aza indirmenize ve ileride telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçilmesine katkı sağlayabiliriz.